Spedycja Morska Pełnokontenerowa 
w Ocean Proffessional Logistics

Spedycja morska

Oferujemy pełnokontenerowe frachty morskie (FCL) w imporcie i exporcie, przez polskie porty morskie (Gdynia, Gdańsk, Szczecin), oraz przez morskie porty zachodnioeuropejskie (m.in. Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam). Oferujemy pełnokontenerowe frachty morskie (FCL) w dowolnych relacjach na świecie (tzw. CROSS TRADE) na życzenie klientów.

Wspópracujemy z wszystkimi armatorami świata

Oferujemy Ubezpieczenie CARGO transportowanych towarów na życzenie zleceniodawców (Posiadamy stosowne kwalifikacje w tym względzie – Zaświadczenie nr 173/BS/06 w rejestrze WARTA S.A. o złożeniu egzaminu o zezwolenie na wykonywanie czynności agencyjnych).

Prowadzimy doradztwo i poradnictwo w dziedzinie Spedycji Morskiej i Handlu Zagranicznego ( posiadamy doświadczenie i wiedzę – dyplom MBA, kursy i szkolenia bankowe, krajowe i międzynarodowe – ze szczególnym uwzględnieniem znajomości Akredytyw Bankowych i praktyki w tym względzie).